Freitag, 17. Oktober 2008, 8:00

Preisverleihung 2008

Fotos von der Preisverleihung am 17. Oktober 2008

Fotobestellung: oehner(at)aon.at, 1 Foto 10x15 cm: 1,-- Euro, 1 Foto 13x18 cm: 1,50 Euro