Freitag, 12. Oktober 2007, 8:00

Preisverleihung, 12. Oktober 2007

Fotos von der Preisverleihung am 12. Oktober 2007.

Fotobestellung: oehner(at)aon.at, 1 Foto 10x15 cm: 1,-- Euro, 1 Foto 13x18 cm: 2,-- Euro